børnehave-lars-bertelsen-rossenfilm video header

GDPR

Databeskyttelsespolitik for RossenFilm

Indledning

Denne politik har til formål at oplyse dig om, hvordan vi i RossenFilm behandler dine data. Vi tager vores dataansvar alvorligt, og vi sikrer lovlig og transparent databehandling.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. I tilfælde, hvor vi behandler følsomme persondata, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse og iværksætter passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger for at beskytte dine data bedst muligt.

Kontaktoplysninger

Har du henvendelser vedrørende vores behandling af persondata, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder til indsigt eller indsigelse over for vores databehandling, kan du kontakte os via e-mail på info@rossenfilm.dk. Vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Brug af personoplysninger

RossenFilm anvender data om sine kunder for at kunne levere filmoptagelser og fotografier i henhold til den konkrete aftale, der er indgået mellem kunden og RossenFilm.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Kontaktoplysninger på kunder (navn, e-mail og telefon)
  • Mailkorrespondancer mellem kunder og RossenFilm
  • Videooptagelser
  • Fotografier

RossenFilm behandler disse oplysninger for at opfylde den konkrete aftale, der er indgået mellem kunden og RossenFilm, herunder gives deres samtykke til deltagelse i videooptagelser og publicering af fotografier og videooptagelser på hjemmeside og sociale medier.

Formålene med, at RossenFilm behandler dine personoplysninger, er, at RossenFilm kan opfylde sin forpligtelse i den konkrete aftale, der indgået mellem kunden og RossenFilm.

Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed. Såfremt vi anvender fotografier og videooptagelser til markedsføring på hjemmeside og sociale medier, beder vi altid om dit samtykke til dette.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi sletter eller anonymiserer dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data, med mindre der er lovgivningsmæssige formål, som gør det nødvendigt, at vi gemmer data.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til underleverandører, som er nødvendige for vores tekniske behandling og overførsel af fotografier og filmoptagelser. Fotografier og filmoptagelser slettes efterfølgende hos vores underleverandører.

Beskyttelse af personoplysninger

RossenFilm sikrer, at personoplysninger bliver opbevaret sikkert og fortroligt. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt, blive ændret og komme uvedkommende til kendskab.

Personoplysninger opbevares i systemer med begrænset adgang, så kun RossenFilm har adgang til personoplysningerne, og der er implementeret relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Hvis oplysninger opbevares hos it-driftsleverandører, stiller vi krav til deres tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og påser årligt, at disse krav efterleves.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for kompromittering af dine data, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.